Parrelationer och Attraktionslagen

Nu bok ute idag. Gunnar Martin Aronsson har skrivit Parrelationer och Attraktionslagen. Så här skriver författaren i förordet:

Den här boken kan förändra ditt liv!

PARRELATIONER OCH ATTRAKTIONSLAGEN

är en bok som försöker förena teori och praktik och presentera detta med ett enkelt språk. Då grunden för att förstå parrelationer och attraktionslagen är praktik finns övningar inskjutna i texten.

Boken skall tolkas som ett resultat av ett mångårigt klientarbete. Boken är alltså gjord för att användas, inte för att enbart läsas igenom. Utan att göra övningarna har du inte ”gjort klar” boken. Att enbart läsa boken kan vara intellektuellt stimulerande, men att använda boken kan ge dig en livskvalitéförhöjning. Så jag vill gärna uppmuntra dig, inspirera dig, till att ta del av övningarna!

Do it today! – Don’t delay!

Du hittar boken hos ditt närmaste bibliotek eller nätbokhandlare. Skulle du inte hitta den på biblioteket, fråga efter den, så tar man säkerligen hem din till dig.

Parrelationer och Attraktionslagen - Gunnar Martin Aronsson

Parrelationer och Attraktionslagen – Gunnar Martin Aronsson

Gunnar Martin Aronsson