En dessertörs odyssé – Göran Westerholm

Allt var nu klart inför Tommy Lundbergs militärtjänstgöring. Tack vare hjälp med avmönstringen av den finska konsuln i Gdynia i Polen, hade han hunnit i tid till sin inkallelse. Han hade fått som han velat, han hade blivit antagen vid flottan som på den tiden bestod av drygt trehundra man vid finska vikens marinkommando i Kyrkslätt och ungefär lika många vid marinkommandot i Åbo.
Det här är inledningen på en berättelse om hur det var att inte göra sin plikt hos den finska militären.

Denna E-singel har cirka 4 800 ord.

Du hittar ditt egna exemplar på denna länk.

Omslag-4_6