Tryckta böcker

Vi har problem att få ut våra e-böcker. Det är framförallt biblioteken som inte tar in våra böcker, vilket jag kan tycka vara ganska märkligt. Här har man chansen att erbjuda sina kommuninnevånare alla böcker och det gratis, tills de lånas ut. Tills vidare kommer jag därför inte att ge ut några e-böcker, eller åtminstone i begränsad omfattning.

Under 2017 har jag i stället tänkt mig trycka ett antal böcker. Hur många, ja det får jag se. Har du ett alldeles lysande manus, som du tycker ska komma bokälskare till godo, ja då får du gärna skicka in ditt manus, så ska vi se om vi kan hjälpas åt att låta marknaden ta del av ditt mästerverk. Titta under fliken Manus.

Göran Waldt