Där ingen falskhet bor – Kjell E Genberg

Hudiksvallspolisens nya kriminalare Paul Rademanoch Christian Cartlsson jobbar med några märkligastölder i den lugna staden i Gävleborg vars länsbokstavär X. Värre blir det när en A-lagare hittasdöd i en av kommunens sandlådor. Hur har hanhamnat där och varför?Ett par syskon, flyktingar från Bosnienkriget, fårveta att en krigsförbrytare som orsakat derasföräldrars och många andra människors död, levergömd i en by i Hälsingland. Brodern har inför släktensvurit på att hämnas och nu ser han en möjlighet.Han tar systern med på vedergällningsresan.Mitt i allt detta är Rademan och Carlsson upptagnamed sina kärleksaffärer men på helt olika vis.

Där ingen falskhet bor

Där ingen falskhet bor